Ekonomi Bakanlığı Personel Alımı 2015

0
93
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş

Ekonomi Bakanlığının resmi sitesinde yayınlamış olduğu bildiriye göre, Ürün denetmen yardımcıları alınacağı açıklandı. Yapılan açıklamada alım yapacak personel ilanında ise; Ürün güvenliği ve denetim mevzuatına uygun olarak ithalat ve ihracat denetimi yapmak, Buna göre ise bakanlık görev alanına giren devlet yardımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak ile hükümlü, uluslararası gözetim yapan şirketleri periyodik olarak denetlemek ve benzeri görevleri yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu olarak çalışan, müfettiş yardımcılığı statüsünde olmayan denetim memurlarıdır.

ekonomi-bakanligi


II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ve Mühendislik Fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,

5) Türkiye’nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

6) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), “KPSSP-4” türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 (KPSS) sonuçlarına göre;

– İktisat Bölümünden en yüksek puan alan ilk 20 kişi,

– İşletme Bölümünden en yüksek puan alan ilk 20 kişi,

– Ziraat Mühendisliği Bölümünden en yüksek puan alan ilk 32 kişi

– Gıda Mühendisliği Bölümünden en yüksek puan alan ilk 8 kişi

sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 4 Aralık 2015 tarihinden itibaren Bakanlığın internet sitesinde (http://www.ekonomi.gov.tr / Kurumsal / İnsan Kaynakları) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav, sözlü olarak tek aşamalı, Ankara’da Bakanlık Merkez Binasında 15-18 Aralık 2015 tarihleri arasında 10.00 – 18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

SINAV KONULARI:

Sözlü sınavda adayın,

a) Mezun olduğu ve sınava girdiği bölüme ilişkin alan bilgisi ile genel kültür ve İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisine ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

Başvurular, 16 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 27 Kasım 2015 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir.

Başvurular (http://www.ekonomi.gov.tr / Kurumsal / İnsan Kaynakları) internet adresi üzerinden yapılacak olup, şahsen ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

GEREKLİ BELGELER:

Başvuru için elektronik ortamda iletilecek olan bilgiler ve belge örnekleri şunlardır:

1) T.C. Kimlik Numarası,

2) KPSS sonuç puanı,

3) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)

Başvuru yapacak adaylar vesikalık Fotoğraf ve Diplomasını taratarak (.JPG formatında) ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir.

IV. İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat

İnönü Bulvarı No:36 06100 Emek / ANKARA Tel: 0 312-204 75 33/ 0 312-204 79 02

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CEVAP VER