Ekonometri Nedir ?

0
31
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş

Çeşitli ekonomik verilerin, matematik, bilgisayar ve istatistik bilimi vasıtası ile ampirik bir şekilde değerlendirilerek, bu veriler arasındaki ilişkiyi incelemesine Ekonometri denir. Çağımızın güçlü bilgisayarları ve yazılımları sayesinde Ekonometrik analizlerin de kalitesi ve gücü artmıştır. Ekonometri, etimolojik olarak ‘ekonomik ölçüm‘ anlamına gelir.

Genel anlamda İstatistik, Matematik ve Ekonomi Teorisi’nin birleşmesinden meydana gelir. Ekonomi Teorisi tek başına eğim katsayısının kesin değeri hakkında bilgi veremez sadece eğim katsayısı kestirilmeye çalışılır. Ekonometri ise tam bir ölçüm yapabilmek için gereklidir.

Ekonometrik çözümlemeler iki ana dalda incelenebilir. Birincisi zaman serisi analizi, bir diğeri ise yatay kesit analizidir. Zaman serisi analizi değişkenlerin bir zaman aralığı üzerindeki değerlerini ve bu değerlerin farklı değişkenler için birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanır. Yatay kesit analizi ise tek bir zaman noktasında farklı değişkenlerin incelenmesine dayanır.

Ekonometri ne işe yara diye merak edenleriniz var ise Ekonometri okuyunca ne olacak diye sorup durduğuna eminim. Günlük yaşantımız için gerekli olan şeyleri bize üretip sunan insanlar vardır. Bizim adımıza her şey düşünüldüğü için biz bu konuda pek fikir üretmeyiz fakat bir insan Ekonometri okursa çok güzel şeyler başarabilir.

Örneğin kıt kaynakların insanların ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılmasına, sınırsız insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklar ile karşılanacak olan bölümünün belirlenmesine, bu ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretilmesinde gerekli kaynakların dağıtılmasına, üretimden sonra ise mal ve hizmetlerin bölüştürülmesi konularında çalışan kişiye ihtiyaç vardır.

Ekonomistlerin görevi hammaddeleri insanların hizmetine en karlı şekilde dönüştürmektir. Mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak karı hesaplayarak fiyatını belirler, iş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki iş gücü ihtiyacını belirler, para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dış alım ve dış satıma etkilerini inceler, piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir, enflasyon, kar oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularında incelemeler yapar.

CEVAP VER